RAR: Moment marcant în supravegherea de piaţă auto

0
48

Grație implicării și performanțelor RAR, România este vicepreședintele grupului de cooperare „AUTOMOTIVE ADCO”

Piața unică a UE reprezintă peste 500 de milioane de consumatori și 21 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Obiectivul principal al Comisiei este asigurarea liberei circulații a mărfurilor pe piață și stabilirea unor standarde ridicate de siguranță pentru consumatori și protecția mediului. Oferind peste 12 milioane de locuri de muncă, industria automobilelor este un angajator cheie al UE.  În economia UE, sectorul automobilelor reprezintă peste  4% din PIB-ul european.

Datorită legăturilor sale economice puternice cu multe alte sectoare industriale, acesta are un efect multiplicator important în economie. Obiectivul politicii UE în sectorul automobilelor este de a crea o piață internă a vehiculelor, de a asigura un nivel ridicat de siguranţă rutieră și de protecție a mediului, de a consolida competitivitatea și de a oferi un mediu concurențial echitabil pentru industrie.
Libera circulație a produselor sigure este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Ea reprezintă un pilon important al pieței unice și oferă consumatorilor încredere atunci când achiziționează produse.
Obiectivul major al Comisiei este de a se asigura că acţiunile privind supravegherea de piaţă au ca referenţial:
• norme clare și uniforme aplicabile produselor și operatorilor economici;
• proceduri eficiente pentru supravegherea de piață în cazul controlului produselor în cadrul UE și la frontierele sale (controale de import);
• instrumente de coordonare a activităților desfășurate de organismele naționale pentru supravegherea de piaţă din UE (de exemplu, forumuri de discuții, baze de date IT și campanii comune de supraveghere a pieței).
Un alt obiectiv este de a facilita punerea în aplicare a cadrului de supraveghere a pieței în care Comisia sprijină dezvoltarea unei înțelegeri comune a aspectelor de supraveghere a pieței și a cooperării între autoritățile naționale. Acest obiectiv se realizează prin acțiuni precum:
• contacte regulate și discuții de politică cu reprezentanții naționali din grupurile de experți privind piața internă de produse;
• schimbul de informații privind programele de supraveghere a pieței;
• sprijin financiar pentru grupurile de cooperare administrativă;
• subvenții pentru acțiuni comune;
Cooperarea dintre auto­ritățile de supraveghere a pieței reprezintă, de ase­­­menea, un element-cheie pentru funcționarea pieței interne.
Cooperarea europeană privind supravegherea pieței are loc prin intermediul unor grupuri informale de autorități de supraveghere a pieței, numite Grupuri de cooperare administrativă (ADCO). Membrii acestor grupuri sunt numiți de statele membre și reprezintă autoritățile naționale competente pentru supravegherea pieței într-un anumit sector. Aceștia se reunesc de mai multe ori pe an pentru a discuta aspectele legate de supravegherea pieței în domeniul lor de competență. De asemenea, ADCO poate alege să-și extindă mandatul pentru a include alte organisme relevante de la caz la caz (de exemplu, laboratoare de testare, organisme de inspecție și certificare și alte organizații).
Obiectivele ADCO:
• Să garanteze aplicarea corectă și uniformă a prevederilor legislației în cadrul pieței unice;
• Monitorizarea supravegherii pieței în cadrul pieței unice, având în vedere existența unor sisteme diferite în țările UE;
• Să stabilească canale de comunicare adecvate între administrațiile naționale și Comisie;
• Înființarea și coordonarea acțiunilor comune, cum ar fi activitățile pentru supravegherea de piață transfrontalieră;
• Schimbul de opinii, consolidarea cooperării privind practicile de evaluare a conformității, precum și cazurile individuale și rezolvarea problemelor practice;
• Dezvoltarea practicilor și metodologiilor comune;
• Să se informeze reciproc asupra metodelor și activităților naționale pentru dezvoltarea și promovarea celor mai bune practici;
• Să identifice aspecte de interes comun legate de supravegherea pieței și sugerarea unor abordări comune cu privire la acestea.
Țările UE trebuie să asigure o supraveghere eficientă a piețelor lor. Autorităţile de Supraveghere a Pieţei trebuie să garanteze că:
• produsele care sunt introduse pe piață sunt monitorizate;
• cerințele de marcare și documentare au fost respectate;
• produsele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele UE de armonizare.
Cea de-a III-a reuniune a Autorităţilor de Supraveghere de Piaţă din sectorul autovehicule, a avut loc în București, între 23 noiembrie și 24 noiembrie 2017. A fost un eveniment important care a asigurat consolidarea legăturilor cu omologii parteneri din cadrul UE.
În cadrul reuniunii au fost invitate toate autoritățile de supraveghere piață auto ale ţărilor membre EU şi de asemenea a fost invitat dl. Hans Ingels, directorul Diviziei B/1 “Politica Pieței Unice, Recunoaștere Reciprocă și Supraveghere” aparținând DG GROW din cadrul Comisiei Europene.
Cel mai important punct din agendă a vizat crearea grupului de cooperare administrativă în sectorul reglementat UE nr. 27 prin Directiva 2007/46 CE, Regulamentul UE nr. 168/2013 și Regulamentul UE nr. 167/2013. Creearea bazei grupului de cooperare administrativă „AUTOMOTIVE ADCO” reprezintă un moment istoric al inițierii cooperării autorităților de supraveghere piață în sectorul autovehiculelor rutiere, printr-un organism cu coordonare din partea Comisiei Europene.
Realizarea coagulării structurii de coordonare a grupului de supraveghere de piaţă prin reguli de procedură a fost adoptată cu vot unanim.
În urma acestui eveniment, Germania a fost aleasă pentru funcția de președinte, iar România pentru funcția de vicepreședinte al grupului de cooperare administrativă „AUTOMOTIVE ADCO”.
Grupul „AUTOMOTIVE ADCO” va funcţiona sub patronajul Directoratului General pentru Piata Internă, Industrie şi Antreprenoriat, Divizia B/1 “Politica Pieței Unice, Recunoaștere Reciprocă și Supraveghere” aparținând DG GROW din cadrul Comisiei Europene.
În 4 Decembrie 2017 cele două ţări care deţin preşedinţia și vicepreședinţia „AUTOMOTIVE ADCO” la invitaţia Comisiei Europene, Directoratul General pentru Piaţa Internă, Industrie şi Antreprenoriat au participat la reuniunea reprezentanților grupurilor ADCO din toate sectoarele reglementate privind cadrul implementării Regulamentului (CE) 765/2008, care stabilește cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

Text: M. DOGĂRESCU, Şef Departament Supraveghere de Piaţă / Foto: Daniela MARINESCU

 

Articolul precedentCu maşina la service (II)
Articolul următorREDS – Reinventarea „cubului” pe roţi
Avatar
Revista Auto Test este o publicaţie lunară de specialitate editată de Registrul Auto Român și se află în cel de-al 28-lea an de apariţie. Auto Test s-a impus drept o revistă profesionistă în peisajul presei auto din România şi se bucură de o bună reputaţie printre advertiseri, importatori de automobile şi cititori. Articolele profesionist realizate tratează prezentări şi teste de automobile, cele mai recente evenimente şi tehnologii din domeniu, subiecte de istorie auto şi de divertisment, studii de cercetare socio-psihologică, informaţii referitoare la serviciile şi reglementările adoptate de RAR, informaţii practice pentru automobilişti. Auto Test beneficiază de un conţinut diversificat şi de grafică permanent actualizată, menite să ţină pasul cu tendinţele moderne ale publicisticii şi cu exigenţele cititorilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


3 × cinci =