Registrul Auto Român colaborează cu mediul universitar

0
42

Interviu cu dl. George-Adrian Dincă, Director General al Registrului Auto Român R.A.

Ce părere aveți despre evoluțiile recente și viitoare ale reglementărilor europene în domeniul autovehiculelor rutiere, îndeosebi în ceea ce privește strategiile de reducere a emisiilor poluante ale autovehiculelor și introducerea noilor tehnologii pentru vehiculele hibride și electrice și cum se vor reflecta acestea în legislația noastră națională?
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung a industriei europene de autovehicule, o nouă strategie globală în domeniu este în discuție în cadrul grupului CARS 21, care reunește experți ai Comisiei Europene, statelor membre ale UE, industriei auto și ai altor organisme din domeniu. Totodată, în conformitate cu strategia anterioară elaborată de CARS 21, întreaga legislație a Uniunii Europene în domeniul autovehiculelor rutiere este într-un proces accelerat de simplificare și de îmbunătățire (așa-numitul proces „better regulations”).
În ceea ce privește domeniul emisiilor poluante, în baza strategiei existente, eforturile Comisiei Europene și ale statelor membre în cadrul grupurilor de lucru, la care participă, din partea României, și experți RAR, au condus la adoptarea unor noi reglementări, aplicabile și în România, ce urmăresc continuarea reducerii emisiilor poluante generate de autovehicule (a se vedea normele Euro 6 pentru autovehiculele ușoare, respectiv Euro VI pentru autovehiculele grele), reducerea emisiilor de CO2, precum și crearea cadrului normativ privind omologarea și introducerea pe piață a autovehiculelor ce utilizează combustibili neconvenționali (inclusiv hidrogen) și a mașinilor hibride și electrice.

Ce posibilități vedeți pentru o mai strânsă cooperare între organismele tehnice ale RAR și centrele de cercetare din  universități, atât la nivel central, cât și la nivel local și chiar individual, eventual prin introducerea unor teme de analiză actuale, ce ar putea fi soluționate chiar și la nivelul  unor teze de masterat sau de doctorat?

Considerăm ca deosebit de utilă și oportună extinderea colaborării cu mediul tehnic universitar, ținând cont de marea actualitate a problematicilor de mediu din domeniul autovehiculelor rutiere, ce fac obiectul studiilor și cercetărilor întreprinse de instituția noastră în ultimii aproape 20 ani. Considerăm că abordarea de studii teoretice și experimentale privind impactul traficului rutier asupra factorilor ambientali și umani, în domeniile poluării atmosferice, a celei sonore și siguranței rutiere (accidentologie, siguranță activă și pasivă), poate fi materializată atât prin propunerea și soluționarea în comun a unor teme de cercetare în cadrul programelor naționale și internaționale de parteneriate științifice, cât și prin dezvoltarea unor teze universitare specifice, la diverse niveluri.

Cum evaluați nivelul de cunoștințe al absolvenților de studii superioare care sunt încadrați la RAR? Ce s-ar putea face pentru a se asigura o pregătire conform cerințelor actuale din domeniul ingineriei automobilului și, în particular, din Registrul Auto Român? Ar fi utile stagii de practică ale studenților la RAR?

Anul trecut, au fost angajați în cadrul RAR opt absolvenți ai facultăților de autovehicule rutiere, dintre care unul a terminat studiile chiar în 2011. Se constată o pregătire generală bună, în special teoretică, a acestor absolvenți și o capacitate mare de asimilare a cunoștințelor în domeniile specifice ale activității RAR. Suntem de părere că o practică de vară efectuată de studenții facultăților de autovehicule rutiere în cadrul RAR ar putea fi utilă pentru cei care doresc să se orienteze profesional către activități efectuate sau gestionate de RAR, dar, din punct de vedere practic, posibilitățile de realizare a acestei activități sunt limitate. Legat de acest aspect, în vederea orientării profesionale a studenților, ar fi mai curând posibilă, la cererea facultăților, efectuarea unor prezentări ale activităților efectuate sau gestionate de RAR.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


patru × = 16